Sportfiske


SPORTFISKE I GARNANÄS


Fiska i Blekinges vackraste vatten!

Här på Garnanäs Gård finns de verkliga möjligheterna till underbara naturupplevelser och fantastiska fisketurer.
Blekinges skärgård erbjuder många möjligheter att fiska gädda, havsöring, lax, torsk, abborre och sill bland alla
dess vackra öar och vikar.


Catch & Release


Catch and Release (C&R) är metoden som gäller här.
Fiskare får ta upp max tre gäddor per dygn, och endast i intervallet 40 – 75 cm långa. All fisk utöver denna kvot måste släppas tillbaka.
Det innebär att vi fortsatt kan bedriva ett långsiktigt sportfiske i våra bästa fiskevatten.


Säsonger för fiske


Vi har öppet året runt.
De allra bästa tiderna för gäddfiske är Februari  – Maj och September – December, men även under sommaren fångas det mycket gädda i Garnanäs.

Våra båtar är alltid klara för fiske, och på hösten och vintern står de under tak.


Båtuthyrning


På gården finns 15 båtar för uthyrning till våra gäster.
Vi erbjuder tre olika modeller med motorer från 4 HP till 20 HP.
Alla våra båtar kan som alternativ utrustas med elmotor.
Båtarna är kompletta med ankare, flytväst, öskar, åror samt ett sjökort, med våra bästa fiskeplatser utmärkta.
Olika paketpris kan väljas allt efter
ert behov. 

Garnanäs Naturreservat

Garnanäs Udde är numera Naturreservat.
Här kan man uppleva vår vackraste kust
med en fantastiskt varierad natur och art-rikedom. Upptäck ädellövskog och jätteträd, betade strandängar, gamla stenbrott, hällmarker och öar. Naturreservatet sköts i samarbete med Länsstyrelsen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.   Läs mer!

Copyright Garnanäs Fishingcamp l All Rights Reserved l www.fishingcamp.se

Kontakt

Email: garnegard@fishingcamp.se

Tel:     +46 (0)457 82 000
Mobil: +46 (0)704 33 34 35