Loftet at Magasinet EN


LOFTET at MAGASINET

Separate room for two people, next to Magasinet

Area: 10 m²

Beds: 2

Bedroom: 1. Two single beds.

Additional information: Can be rented as an extra room
for Magasinet. The buildings are located as on the picture.
200 m to the sea. Parking by the cottage. Pets allowed.

Price: Per night 150 kr / person
        

BEDROOM WITH TWO SINGLE BEDS


Loftet can be rented as an extra room
for Magasinet.


Read More

CANADA GEESE


Here you can truly experience nature with its most wonderful scenery.


Read More

SPORT FISHING


We have a variety of fish species,
with Pike being the most popular.


Read More

Garnanäs Naturreservat

Garnanäs Udde är numera Naturreservat.
Här kan man uppleva vår vackraste kust
med en fantastiskt varierad natur och art-rikedom. Upptäck ädellövskog och jätteträd, betade strandängar, gamla stenbrott, hällmarker och öar. Naturreservatet sköts i samarbete med Länsstyrelsen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.   Läs mer!

Copyright Garnanäs Fishingcamp l All Rights Reserved l www.fishingcamp.se

Kontakt

Email: garnegard@fishingcamp.se

Tel:     +46 (0)457 82 000
Mobil: +46 (0)704 33 34 35